Magazines of the Gorodnya uyezd zemstvo assembly .... the next ... XXVI session of 1890

Description
Gorodnyansky district. zemstvo assembly.
Journals of the Gorodnya County Zemstvo Assembly ... - Gorodnya, 1868-1915. - 20-26. -
Place of the ed. parts of the journals: Chernigov, Gomel, Mogilev on the Dnieper, Novozybkov.
Zagl. magazines: for 1868-1874 / 75, 1878 .: Journal of the meetings of the Gorodnitsky district zemstvo assembly; for 1875-1877, 1885-1888, 1890-1892 gg .: Journals of the Gorodnitsk uyezd zemstvo assembly.
.
Source of the electronic copy: RSL
The next ... XXVI session of 1890. - 1891. - [2], II, 203 s .. - .
Source of the electronic copy: RSL
Share content in social networks: