Stat of the Nizhny Novgorod Province

Author
Description
       
Stat of the Nizhny Novgorod province: It consists of thirteen counties, namely Nizhny Novgorod, Gorbatovskaya, Arzamasskaya, Pochinkovskaya, Ardatovskaya, Lukoyanovskaya, Sergachsky, Perevozskago, Knyagininsky, Vasilievsky, Makaryevsky, Balakhninsky and Semenovsk. : [Approved: In St. Petersburg, September 6, 1779]. - [St. Petersburg: Senate Printing House, 1779]. - 11 seconds. ; 4. - Without tit. l. - Attached to: Stat of the Vyatka governorate consisting of thirteen counties, namely: Vyatka, Slobodskago, Kaigorodskoy, Kotelnitskaya, Urzhumskago, Orlovsky on Vyatka, Yaransk, Tsarevosanchursky, Glazovska, Elabuga, Malmysh, Sarapulsk and Nolinsky: [Approved: In St. Petersburg September 17 day of 1780]. - SK XVIII 8361 .
1. Titles, ranks, titles - Nizhny Novgorod Province - 18th .. 2. Local government - Nizhny Novgorod Province - 18th ..
BBC 63.3 (28-8Nezh) 51-28
BBK 67.3 (28-8Nij) 51
Source of electronic copy: РГБ
Location on
archive: РГБ
Publisher Сенатская типография
Catalogue object
Collections
Share content in social networks: