Naberezhnye Neva

Description
Naberezhnye Neva / Photo.R. Mazeliev.- Lenizdat, 1967. -postcard..Electronic copy source: Tretyakov Gallery
Publisher Лениздат

Remote Access Points on the map