Fyodor Tyutchev (1803 – 1873)

Fyodor Tyutchev (1803 – 1873)