Fyodor Tyutchev (1803-1873)

Fyodor Tyutchev (1803-1873)