Bianchi Giovanni (Ivan) (1811-1893)

Bianchi Giovanni (Ivan) (1811-1893)