Mekhedova (Chestkova), Adelaide Stepanovna (born in 1926)

Mekhedova (Chestkova), Adelaide Stepanovna (born in 1926)