Izvestia Vologodskogo Soveta Rabochih I Soldatskih Deputatov (News of the Vologda Soviet of Workers 'and Soldiers' Deputies). Vologda.

Izvestia Vologodskogo Soveta Rabochih I Soldatskih Deputatov (News of the Vologda Soviet of Workers 'and Soldiers' Deputies). Vologda.