Stat of the Penza province,

Description
     
Stat of the Penza province, consisting of thirteen counties, namely: Penza, Saransk, Verkhneelomovsk, Nizhnelomovsk, Kerensky, Narovchatsky, Troitsk, Krasnoslobodsky, Insarskago, Chembarskago, Mokshanskaya, Gorodischego and Sheshkeevsky: [Approved: In St. Petersburg in September 17, 1780] . - [St. Petersburg: Type. Gos. military. collegium, 1780]. -11, [1] c. ; 4 ° (27 cm). -
Add. To: Stat of the Vyatka governorate consisting of thirteen counties, namely: Vyatskago, Slobodskago, Kaigorodskoy, Kotelnitskaya, Urzhumskago, Oryolska on Vyatka, Yaransk, Tsarevosanchursky, Glazovska, Elabuga, Malmysh, Sarapulsk and Nolinsko: [Approved: In St. Petersburg in September 17 days 1780 of the year]. - [St. Petersburg, 1780].
Without the tit. L.
SK XVIII.
.
1. Penza region: pages of history (collection). 2. Territory of Russia (collection). 3. Power (collection). 4. Penza Province - States.
BBC 63.3 (28-8Pen) 51-28
An electronic copy source: RSL
Location of original copy: РГБ
Publisher Тип. Гос. воен. коллегии
Catalogue object
Collections