Волговерховье

Волговерховье

Volgoverkhovskii zhensk. monast. Stroiushchiisia khram Preobrazheniia Gospodnia. Dereviannyi khram vo imia Sv. Nikolaia Chudotvortsa v pamiat'' 17 oktiabria. Raion Volgi

Prokudin-Gorskii, Sergei Mikhailovich (1863-1944). Volgoverkhovskii zhensk. monast. Stroiushchiisia khram Preobrazheniia Gospodnia. Dereviannyi khram vo imia Sv. Nikolaia Chudotvortsa v pamiat' 17 oktiabria. Raion Volgi.
[1910].