Ростов Великий: Кремль: музей

Ростов Великий: Кремль: музей

Portret Iony III, Mitropolita Rostovskago, stroitelia Rostovskago Kremlia i Bieloi Palaty, pisannyi pri zhizni sviatitelia v XVII v. V Rostovskom muzeie. Rostov Velikii

Prokudin-Gorskii, Sergei Mikhailovich (1863-1944). Portret Iony III, Mitropolita Rostovskago, stroitelia Rostovskago Kremlia i Bieloi Palaty, pisannyi pri zhizni sviatitelia v XVII v. V Rostovskom muzeie. Rostov Velikii.
1911.

Krest metallicheskii XVIII vieka, pomieshchavshiisia na srednei glavie sobornoi Troitskoi tserkvi v Ipat''evskom monastyrie. Muz. opisi No. 4765. V Rostovskom muzeie. Rostov Velikii

Prokudin-Gorskii, Sergei Mikhailovich (1863-1944). Krest metallicheskii XVIII vieka, pomieshchavshiisia na srednei glavie sobornoi Troitskoi tserkvi v Ipat'evskom monastyrie. Muz. opisi No. 4765. V Rostovskom muzeie. Rostov Velikii.
1911.

Страницы