Вестник права : журн. Юрид. о-ва при С.-Петерб. ун-те. СПб., 1871-1906.

Вестник права : журн. Юрид. о-ва при С.-Петерб. ун-те. СПб., 1871-1906.