Ukhov Vsevolod (1925–1991)

Ukhov Vsevolod (1925–1991)