Vologodskiy Spravochniy Listok (Vologda Information Leaflet). Vologda, 1909-1911.

Vologodskiy Spravochniy Listok (Vologda Information Leaflet). Vologda, 1909-1911.