Kolhoznoye Znamya (Kolhoz Banner): press organ of the Teplo-Ogarevsky District of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) and the District Council of Workers' Deputies

Kolhoznoye Znamya (Kolhoz Banner): press organ of the Teplo-Ogarevsky District of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) and the District Council of Workers' Deputies