Константинова, Инна Ивановна (р. 1926)

Константинова, Инна Ивановна (р. 1926)