Dukhov, Nikolai Leonidovich (1904-1964)

Dukhov, Nikolai Leonidovich (1904-1964)